Animallibres utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes.

Premis Literaris Ciutat de Badalona

PREMIS LITERARIS CIUTAT DE BADALONA 2021

 

L’Ajuntament de Badalona, mitjançant l’Àrea de Cultura, Educació i Joventut organitza els premis literaris en col·laboració amb l’entitat Festa Nacional dels Països Catalans i amb l’associació Amics del Teatre Zorrilla.

BASES GENERALS

1 - Es poden presentar als premis literaris Ciutat de Badalona escriptors majors d’edat, amb obres originals i inèdites, escrites en català i que no hagin estat premiades en altres convocatòries. Resten exclosos els escriptors que hagin obtingut el mateix premi en edicions anteriors.

2 - Si en el transcurs del procés selectiu alguna de les obres presentades fos mereixedora d’un altre premi literari, la persona autora haurà de comunicar-ho a l’Ajuntament i quedarà fora de concurs. A banda d’aquest cas concret, els autors es comprometen a no retirar l’obra del concurs.

3 - Les obres s’han de presentar en format pdf, mida DIN A4, pàgines numerades correctament, text redactat a doble espai i amb cos de lletra 12 (Arial o similar).

4 - Els originals s’han de presentar exclusivament en format electrònic mitjançant la sol·licitud corresponent en la seu electrònica de l’Ajuntament de Badalona, ajuntament.badalona.cat, en l’apartat catàleg de tràmits. En la sol·licitud cal fer constar el premi al qual s’opta i el nom i cognoms de la persona autora i el telèfon de contacte.

5- Els documents que cal adjuntar a la sol·licitud (en format pdf) són:

a) L’original de l’obra que concursa amb el nom de l’obra i el premi al qual es presenta, ben visibles a la portada, i sense el nom de l’autor.

b) Manifestació expressa de l’autoria i del caràcter original i inèdit de l’obra que es presenta, i que la mateixa està lliure de càrregues o limitacions als drets d’explotació.

6 - El termini de presentació d’originals queda obert des de la data de publicació d’aquestes bases fins al 8 de març de 2021.

7 - La resolució del jurat —atorgant o declarant desert el premi― és inapel·lable i es farà saber durant el mes de juny de 2021. És competència del jurat interpretar i resoldre qualsevol dubte que pogués aparèixer sobre aquestes bases.

8 - Els premis són indivisibles i estan sotmesos a la legislació fiscal vigent.

9 - Els treballs no premiats seran destruïts una vegada finalitzat el concurs.

10 - La presentació dels originals suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i el compromís dels guanyadors d’assistir a l’acte de lliurament dels premis i a la presentació dels llibres.

Podeu descarregar ací les bases completes.